18K YG .65tcw Diamond & Onyx Bracelet 34.6g, 7" | Platinum 1911

https://youtu.be/PL7hzoVJShk

  1. Platinum 1911
  2. Designers
  3. 18K YG .65tcw Diamond & Onyx Bracelet 34.6g, 7"

18K YG .65tcw Diamond & Onyx Bracelet 34.6g, 7"
By
https://youtu.be/PL7hzoVJShk
$9,900.00
Product#: 4541truuva
18K YG .65tcw Diamond & Onyx Bracelet 34.6g, 7"