14K YG 2tone TIFFANY Retro Link Bracelet 83.0g, 7.75" | Platinum 1911

  1. Platinum 1911
  2. Designers
  3. Tiffany & Co.
  4. 14K YG 2tone TIFFANY Retro Link Bracelet 83.0g, 7.75"

14K YG 2tone TIFFANY Retro Link Bracelet 83.0g, 7.75"
$18,700.00
Product#: 13576trziva
14K YG 2tone TIFFANY Retro Link Bracelet 83.0g, 7.75" Image 2 for 14K YG 2tone TIFFANY Retro Link Bracelet 83.0g, 7.75" Image 3 for 14K YG 2tone TIFFANY Retro Link Bracelet 83.0g, 7.75" Image 4 for 14K YG 2tone TIFFANY Retro Link Bracelet 83.0g, 7.75" Image 5 for 14K YG 2tone TIFFANY Retro Link Bracelet 83.0g, 7.75" Image 6 for 14K YG 2tone TIFFANY Retro Link Bracelet 83.0g, 7.75"